PODACI  O TRGOVCU

Innovare Ioseph j.d.o.o.,za usluge
Jurjevska 31 A, Zagreb
OIB: 84409608613
MBS: 081414411
IBAN (banka): HR7423600001102969936 (Zagrebačka banka d.d.)
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu
Član društva: Krešimir Pucko
Temeljni kapital: 10,00 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7,53450)
Email: kresimir.pucko@innovareioseph.hr; prodaja@innovareioseph.hr;
Kontakt broj: +385 95 361 6933

Opći uvjeti poslovanja web trgovine Innovare Ioseph (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) su sastavljeni sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, odredbama Zakona o obveznim odnosima, odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredbe (EU) 2016/679, te odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini.

Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pristupanje i korištenje web trgovine Innovare Ioseph, te kupovinu tamo dostupnih proizvoda.

Pristupanjem web stranici i korištenjem web trgovine Innovare Ioseph potvrđujete da ste pročitali Opće uvjeti poslovanja, te da ih u cijelosti prihvaćate.

USLUGA WEB TRGOVINE INNOVARE IOSEPH

Usluga web trgovine Innovare Ioseph je usmjerena na pružanje informacija o proizvodima prodavatelja, prodaju proizvoda web trgovine Innovare Ioseph kupcima, te na organiziranje dostave prodanih proizvoda.

PROMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA WEB TRGOVINE INNOVARE IOSEPH

Prodavatelj zadržava pravo promjene ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja u web trgovini Innovare Ioseph, bez obavezne prethodne najave ili obavijesti.

U slučaju sudskog spora primjenjuje se Opći uvjeti poslovanja koji su bili važeći u trenutku izvršenja kupnje.

 

UGOVOR O KUPOPRODAJI SKLOPLJEN PUTEM WEB TRGOVINE INNOVARE IOSEPH

Proizvodi u web trgovini Innovare Ioseph mogu se naručivati putem web košarice dvadesetčetiri sata na dan, sedam dana u tjednu odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe u web trgovini.

Nakon odabiranja željenih proizvoda i unosa neophodnih podataka za izvršenje narudžbe potrebno je potvrditi svoju suglasnost s Općim uvjetima poslovanja koji čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji.

Radnje koje su izvršene i potvrđene prilikom procesa predavanja narudžbe smatraju se pravno obvezujućim, te sukladno Općim uvjetima poslovanja predstavljaju sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web trgovine Innovare Ioseph, koji će zajedno s Općim uvjetima poslovanja biti dostavljen kupcu u paketu prilikom isporuke proizvoda.

U postupku kupovine kupac je obvezan odabrati naziv ili ime i prezime, e-mail adresu i kontakt podatke, detalje plaćanja i adresu dostave.

Cijena proizvoda istaknuta u web trgovini Innovare Ioseph je maloprodajna s uključenim PDV-om i predstavlja poziv kupcima za kupnju proizvoda.

Nakon predavanja narudžbe od strane kupca, na e-mail adresu koja je upisana prilikom davanja narudžbe kupac će primiti potvrdu od strane prodavatelja kojom se potvrđuje primitak narudžbe.

Ukoliko zbog izvanrednih okolnosti prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, isti bezuvjetno zadržava pravo odbijanja primljene narudžbe, o čemu će obavijestiti kupca putem e-mail poruke ili navedenog kontakt telefona.

CIJENE PROIZVODA U WEB TRGOVINI INNOVARE IOSEPH

Cijene proizvoda u web trgovini INNOVARE IOSEPH izražene su u eurima (€) i hrvatskim kunama (kn), te uključuju porez na dodanu vrijednost. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.

U slučaju da je zbog greške od strane prodavatelja u web trgovini Innovare Ioseph istaknuta pogrešna cijena proizvoda, isti nije obvezan kupcu isporučiti naručeni proizvod pod nepovoljnim uvjetom, te će kupcu biti ponuđeno da kupi proizvod po ispravnoj cijeni.

Račun za kupljene proizvode će se dostaviti kupcu u paketu zajedno s proizvodima, a u slučaju potrebe za R1 računom potrebno je odabrati tu opciju prilikom davanja narudžbe u web trgovini Innovare Ioseph

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA KUPLJENIH U WEB TRGOVINI INNOVARE IOSEPH

Plaćanje naručenih proizvoda kupac vrši:

  • gotovinom dostavljaču prilikom primitka proizvoda (po pouzeću) ili
  • na transakcijski račun prodavatelja – IBAN: HR7423600001102969936 otvoren kod Zagrebačke banke d.d., korištenjem internet bankarstva ili opće uplatnice po prethodno izdanom predračunu za naručene proizvode od strane prodavatelja u kojem slučaju proces isporuke počinje nakon evidentiranja uplate na računu prodavatelja.
  • kreditnim karticama

 

TROŠAK DOSTAVE PROIZVODA KUPLJENIH U WEB TRGOVINI INNOVARE IOSEPH

Trošak dostave proizvoda kupljenih u web trgovini INNOVARE IOSEPH iznosi 3,99 € / 30,06 kn i važi za područje Republike Hrvatske. Dostava za područje Grada Zagreba je besplatna.

ISPORUKA PROIZVODA

Naručeni proizvodi se isporučuju putem specijalizirane dostavne službe – ugovornog partnera na području Republike Hrvatske.

Isporuka će najčešće uslijediti u roku od tri radna dana od dana zaprimanja narudžbe ili uplate, a najkasnije u zakonom propisanom roku od trideset dana.

Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka će pisanim putem obavijestiti kupca, koji može prihvatiti ili otkazati isporuku ostalih proizvoda. Ukoliko kupac nema e-mail adresu, o navedenom će biti obaviješten telefonskim putem.

Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja transportne ambalaže i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke kupac potvrđuje da je proizvod preuzet bez vidljivih vanjskih oštećenja transportne ambalaže.

PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

Kupac ima pravo sukladno odredbama članka 79. Zakona o zaštiti potrošača bez navođenja razloga raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od četrnaest dana od dana preuzimanja proizvoda ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da se predomislio prije isporuke proizvoda.

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, dužan je prije isteka gore navedenog roka od četrnaest dana za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da jednostrano raskida ugovor o kupoprodaji i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju da raskine ugovor o kupoprodaji poslane:

  • putem elektroničke pošte na adresu: prodaja@innovareioseph.hr ili
  • na adresu: INNOVARE IOSEPH j.d.o.o., Jurjevska 31 A, 10000 Zagreb, zajedno s originalnim računom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

 

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu kupac može preuzeti ovdje, te ga može ispuniti fizički nakon ispisivanja, a isti se nalazi i na web stranici www.innovare-ioseph.hr. Popunjeni obrazac kupac može dostaviti u paketu zajedno s proizvodom koji vraća na adresu: Innovare Ioseph j.d.o.o., Jurjevska 31 A, 10000 Zagreb ili na e-mail prodaja@innovareioseph.hr.

Prodavatelj će dostaviti kupcu potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji bez odgađanja elektroničkom poštom.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora o kupoprodaji, a kupac je sukladno odredbama članka 84. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača dužan primljenu robu vratiti o svom trošku bez nepotrebnog odgađanja na adresu: Innovare Ioseph j.d.o.o. (vraćanje proizvoda iz web trgovine), Jurjevska 31 A, 10000 Zagreb, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je kupac obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Proizvod za koji kupac koristi pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji ne smije biti korišten i mora se nalaziti u originalnoj ambalaži s originalnim privjesnicama. Ukoliko je uslijed otvaranja ili korisštenja proizvoda došlo do umanjenja vrijednosti proizvoda, po primitku vraćenog proizvoda prodavatelj će izvršiti procjenu stanja proizvoda prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će postotak povrata novca eventualno biti isplaćen. U takvim situacijama će prodavatelj kontaktirati kupca i pokušati dogovoriti najprihvatljivije rješenje za obje strane.

Prodavatelj će sukladno odredbama članka 83. Zakona o zaštiti potrošača najkasnije u roku od četrnaest dana od dana zaprimanja obavijesti kupca o raskidu ugovora o kupoprodaji, uz uvjet da je kupac u roku od četrnaest dana od dana kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor prethodno izvršio svoju obvezu povrata isporučenog proizvoda, izvršiti povrat plaćenog iznosa kupcu na isti način kao i kupac prilikom plaćanja, odnosno na račun kupca ukoliko kupac isti dostavi u obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji ili naknadno, bez snošenja dodatnih troškova u odnosu na povrat.

ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je on imao u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac ima pravo prigovora ili reklamacije proizvoda prodavatelju zbog postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu u zakonskom roku sukladno odredbi čl. 422. st. 1. Zakona o obveznim odnosima.

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, kupac može svoje prigovore uputiti putem elektroničke pošte: prodaja@innovareioseph.hr ili na adresu: Innovare Ioseph j.d.o.o., Jurjevska 31 A, 10000 Zagreb.

Obrazac za prigovor kupac može preuzeti ovdje, a isti se nalazi i na web stranici www.innovare-ioseph.hr.

Prodavatelj je dužan u pismenom obliku odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora.

Povrat u slučaju reklamacije proizvoda s nedostatkom se vrši na način da nakon zaprimanja prigovora prodavatelj na kupcu šalje obavijest da se pošalje proizvod na adresu prodavatelja.

Reklamacija će se smatrati utemeljenom ako se pregledom proizvoda, a ako je neophodno potrebno i posebnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Ukoliko se utvrdi da je reklamacija utemeljena, prodavatelj će o svom trošku zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod, zajedno s troškovima dostave.

U slučaju da reklamacija nije utemeljena (npr. nepravilno održavanje proizvoda), te se prigovor kupca odbije kao neosnovan, isti je obvezan snositi trošak povrata proizvoda povodom reklamacije i trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na njegovu adresu.

PRAVA I OBVEZE PRODAVATELJA

Prodavatelj u web trgovini Innovare Ioseph nudi proizvode koji su u njegovom vlasništvu.

Prodavatelj je dužan osigurati  istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe.

Prodavatelj je obvezan dostaviti kupcu prodani proizvod na način i u vrijeme kako je to navedeno u Općim uvjetima poslovanja, nakon što kupac preda i potvrdi narudžbu.

Web trgovina Innovare Ioseph može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu kao rezultat redovnog i izvanrednog održavanja ili nadogradnje sustava, zbog tehničkih poteškoća, problema više sile, kolektivnog godišnjeg odmora radnika prodavatelja ili drugih uzroka, te stoga prodavatelj nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine Innovare Ioseph djelomični ili potpuni prekid, pogrešan rad i tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka, te bilo kakva potraživanja ili gubitke kupaca koji iz toga proizlaze.

 

 

PRAVA I OBVEZE KUPCA

Kupac je dužan platiti kupljeni proizvod i troškove dostave, te preuzeti proizvod prilikom dostave. Ukoliko kupac bez opravdanog razloga odbije preuzeti naručeni proizvod prilikom dostave, dužan je prodavatelju platiti trošak dostave proizvoda.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda od trenutka njegovog preuzimanja, koje nastane kao posljedica rukovanja proizvodom, osim onog nužno neophodnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA I PRIVATNOSTI

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost svih osobnih podataka kupaca web trgovine Innovare Ioseph, te će s istima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredbe (EU) 2016/679, s napomenom da prodavatelj prikuplja samo nužne osnovne podatke kupaca koje isti daju prilikom procesa registracije i procesa predavanja narudžbe, te jamči da isti nikada neće biti dani na uvid ili uporabu trećim osobama.

Osobni podaci kupaca web trgovine Innovare Ioseph nalaze se u web zbirci podataka najduže jednu godinu od dana zadnje kupovine nakon čega se isti automatski brišu, te se koriste isključivo za potrebe operatera kod obrade narudžbe i dostave proizvoda putem specijalizirane dostavne službe.

Ukoliko ne želite da čuvamo Vaše osobne podatke, molimo Vas da nas obavijestite na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka: prodaja@innovareioseph.hr, nakon čega će isti biti odmah trajno izbrisani.

KOLAČIĆI

Prilikom otvaranja naše stranice ili pregledavanja istih automatski se prikupljaju nužni podaci koristeći kolačiće za optimizaciju naše stranice kako bismo vam pružili najrelevantnije informacije i što bolje korisničko iskustvo.

Kolačići su sitne elektroničke informacije koje internetska stranica šalje pretraživaču posjetitelja i koje se spremaju na tvrdi disk posjetitelja.

Ako ste zabrinuti zbog spremanja kolačića na vašem uređaju, možete konfigurirati svoj pretraživač tako da odbija spremanje svih kolačića ili da vas upozori prilikom postavljanja kolačića, što vam omogućuje da odlučite želite li ih prihvatiti ili ne.

Također možete obrisati kolačiće sa svog uređaja. Međutim, ako odaberete blokiranje kolačića ili ih obrišete, određene funkcije internetskih stranica koje posjećujete možda neće ispravno raditi.

 

AUTORSKA PRAVA

Prodavatelj polaže autorska prava na sve sadržaje web stranice i web trgovine Innovare Ioseph (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod), te će se svako neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice i web trgovine Innovare Ioseph u svrhu objavljivanja, prenošenja, reproduciranja ili na bilo kojeg drugog načina iskorištavanja bilo kojeg dijela sadržaja bez dozvole prodavatelja smatrati kršenjem autorskih prava.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I PRIMJENA PRAVA

Sve pritužbe kupaca prodavatelj će nastojati riješiti sporazumno mirnim putem, te kupci mogu kontaktirati prodavatelja ili uputiti pritužbu, odnosno prigovor na e-mail adresu: prodaja@innovareioseph.hr, na koji se prodavatelj obvezuje odgovoriti u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora.

Platforma Europske komisije za internetsko rješavanje sporova omogućuje kupcima i prodavateljima da riješe sporove povezane s internetskom kupovinom robe ili usluga bez sudskog postupka, a ista je dostupna ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

U slučaju sudskog spora vezanog za Opće uvjete poslovanja i ugovore o kupoprodaji nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.

Ovdje možete preuzeti Uvjete poslovanja u pdf formatu Opći uvjeti poslovanja